Uden frivillige - ingen aktiviteter

Uden frivillige - ingen aktiviteter

Stort set alle instruktører på holdene er frivillige. Derudover er der frivillige, som er tilknyttet køkkenet og caféen. Andre hjælper med forskelligt havearbejde på de omkringliggende grønne arealer, og andre igen påtager sig opgaver af enhver tænkelig art - store som små. Tilsammen yder de en uvurderlig indsats for at sikre Knudepunktets høje aktivitetsniveau.

Det stiller krav til os alle om at respektere det stykke arbejde, som hver enkelt frivillig på Knudepunktet yder.

Du skal ikke yde en frivillig indsats for at bruge Knudepunktet, men har du lyst til at blive en af de mange frivillige, kan du henvende dig til personalet.