Brugerrådet

Pr. 19. november 2019 består brugerrådet 2019-2020 af:

Vickie Thesbøl (formand)

Birgit Ravn (næstformand)

Lise Krintel (kasserer)

Alice Nyholm

Hanne Larsen

Karen M. Hansen

Helge Høiland

Dorte Østergaard (personalerepræsentant)

- og centerlederen

 

Henvendelse til brugerrådet kan ske på mail til formanden:

thesboel@gmail.com

 
Suppleanter: Jørn Nolling, Tove Jørgensen og Janne Eberhardt