Brugerrådet

Pr. 19. november 2019 består brugerrådet 2019-2020 af:

Vickie Thesbøl (formand)

Birgit Ravn (næstformand)

Lise Krintel (kasserer)

Alice Nyholm

Hanne Larsen

Karen M. Hansen

Helge Høiland

Dorte Østergaard (personalerepræsentant)

Margit Hansen (centerleder)

 

Henvendelse til brugerrådet kan ske på mail til formanden:

thesboel@gmail.com

 
Suppleanter: Jørn Nolling, Tove Jørgensen og Janne Eberhardt